Elöverkänslighet (Electromagnetic hypersensitivity)


Denna sida uppkom i en diskussion med en vän om Elöverkänslighet finns på riktigt eller är ett psykologiskt fenomen.

Gemensamt för flera olika definitioner av elöverkänslighet är i samband med elektriska fält få irriterad hud samt hjärtklappning, allmän trötthet, yrsel, koncentrationssvårigheter och även sömnstörning.

Elöverkänslighet tidigare kallat elallergi eller bildskärmssjuka. Att det inte är en allergi är både förespråkare och motståndare överens om.

Med elöverkänslighet (även elallergi, elkänslighet eller bildskämssjuka) avses en upplevd extra känslighet för elektromagnetiska fält i nivåer som för människor inte är märkbara. Symtomen innefattar sömnstörningar, huvudvärk, allmän trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, irriterad hud samt hjärtklappning


1. Den finns inga vetenskapliga studier som visar att det finns ett samband mellan strålning och problem.
Det finns flera hundra vetenskapliga rapport som visar samband mellan fält och påverkan i kroppen se
http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp
som samlat rapporter som både visar och inte visar på samband.

En bra sammanfattning på svenska över några rapport som hittar samband
http://eloverkanslig.se/sidor/rapporter.htm

Wikipedia har uteslutande referenser till rapporter som inte hittar något samband.
http://sv.wikipedia.org/wiki/El%C3%B6verk%C3%A4nslighet

2. Det finns många studier som inte visar något samband.
2006 gjordes en studie över 85 rapporter om "genotoxic studies on RF/Microwave radiation" där 43 positiva och 42 var negativa eller inget samband fanns. 35 av studierna var betalande av telekombolag eller U.S flygvapen. av dessa var 3 positiva och 32 negativa. Summering blir att 75% av de negativa rapporterna var sponsrade telekombolag eller flygvapnet(som vill kunna använd radar för se andra flygplan)
För detaljer se http://microwavenews.com/RR.html
Detta påminner om tobaksindustrin som lyckades i många år sponsra och få fram rapporter som visar att det var ofarligt att röka.

3. Finns många berättelser om hur folk som blir dåliga av El i olika former blivit dålig,
http://eloverkanslig.se/sidor/handelser.htm


Länklistor

http://microwavenews.com/www.html - flera hundra olika organisation över hela världen
http://www.powerwatch.org.uk/science/resource.asp

Hemsidor

http://eloverkanslig.se/ - Mycket bra struktur om Elöverkänslighet vad det är och sanring och länkar
http://www.feb.nu/ - Riksförbundet för Elöverkänsliga
http://www.maxicom.se/Stralningsrisker.php - Leverantrör av radioutrrusting som har med om riskerna
http://www.kvicksilver.org/ - Om kvicksilver i amalgam


Egen teori om samband om allergier

Kroppen blir stressad över strålning men försöker koppla det till en yttre påverka, om man då använder parfym,
så kopplar kroppen parfymen till det som stressade kroppen. Vilket gör att kroppen reagerar sedan när parfym används.

Hört på själv på karolinska sjukhuset där dom testar hudallergier: I princip alla som kommer hit och säger att de är elöverkänsliga har vi hittat att de är allergiska mot någonting.
Övrigt

kom ihåg att i tidningarna läser man bara om extremfallen som bor ut i skogen men merparten är drabbade är bara delvis begränsade

Denna diskussion om det finns eller inte har det blivit en slagsida på dom som tror att det är båg problemmet är att dom hårdast drabbade inte har tillgång till internet.
1. Dom som är drabbade och tror att det är elöverkänslighet
2. Dom som är drabbade och tror att det är andra problem
3. Dom som inte är drabbade och tror är ett samband
4. Dom som inte är drabbade och tror att det är båg
5. Dom som har en öppen sinnet att vetenskapen inte vet allt ännu